عامل تولید و فروش ورمی کمپوست و کرم خاکی (سروش امید مودت)
 
اولین صادرکننده کرم خاکی و کود ورمی کمپوست
عملکرد سه هیبرید ذرت دانه ای - عامل تولید و فروش ورمی کمپوست و کرم خاکی (سروش امید مودت)
ورمی کمپوست

فروش بهترین گونه کرم خاکی در تهران و شهرستان ها ، صادر کننده کرم خاکی به کشورهای همسایه ،فروش کود ورمی کمپوست در تناژ بالای600 تن در ماه، شرکت سروش امید مودت مجری طراحی و احداث فضای سبز در تهران . د.کاظمی 53 68 610 0939نوشته شده توسط د.کاظمی  نوع موضوع : فروش محصولات مودت
توجه

****** فروش استثنایی ******

بهترین گونه کرم خاکی با وزن کشی درحضور شما

یک کیلو کامل (بدون بستر) تماس بگیرید تومان

۵۳ ۶۸ ۶۱۰ ۰۹۳۹(د. کاظمی)

فروش بچه ماهی قزل آلا آکوآلند فرانسه

بچه ماهی یک گرمی تماس بگیرید تومان

برای خرید بچه ماهی با شماره تلفن

تماس حاصل فرمایید

تاثیر شیوه های شخم رایج و پایدار و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه هیبرید ذرت دانه ای

چکیده:

به منظور بررسی اثر شیوه های شخم رایج و پایدار و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد انواع ذرت  دانه ای آزمایشی در سال 1389 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل واقع در شهرستان قائم شهر وابسته به مرکز تحقیقات استان مازندران بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل عملیات خاک ورزی در 3 سطح بدون شخم، شخم حداقل، شخم رایج، تراکم بوته در 3 سطح 65، 75، 85 هزار بوته در هکتار و انواع ذرت در 3 سطح DC370، SC500، SC540 بودند. نتایج حاصل از این بررسی درسطح احتمال 5% نشان داد که شیوه های شخم بر وزن خشک ریشه در زمان برداشت و طول دانه معنی دار شد. ولی اثر تراکم بر تعداد دانه در ردیف، وزن خشک ریشه، قطر ساقه، عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دارشد. همچنین اثر تراکم بر ارتفاع بوته در سطح احتمال 5% معنی دار شد. در این بررسی، تاثیر هیبرید ها بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه معادل 40/6 تن در هکتار مربوط به رقم سینگل کراس 540 و کمترین عملکرد دانه معادل 50/3 تن در هکتار مربوط به رقم دابل کراس 370 بود.

       برای دریافت کامل مقاله   اینجا   کلیک کنید  

       مولف : خانم د.کاظمی

 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : شرکت سروش امید مودت